บริษัท พี.ที.ไซเอนทิฟิค จำกัด

เป็นบริษัทจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ทางกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อม จากต่างประเทศ

พร้อมทีมงาน ผลิตและพัฒนา ทดสอบเครื่องตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในงานวิจัยและกระบวนการผลิตต่างๆ

รับออกแบบผลิตเครื่อง

ทั้งในงานวิจัยและกระบวนการผลิตต่างๆ

ในราคาและคุณภาพ ที่ลูกค้าพึงพอใจ...