บริษัท พี.ที.ไซเอนทิฟิค จำกัด

OFFICE : 39/6 ซอย ลาดปลาเค้า60 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel.: 0-2522-2572

Mr.Niwat Naebnien Mobile : 0813408874

Email address: : niwat@ptscientific.com