บริษัท พี.ที.ไซเอนทิฟิค จำกัด

รับจ้าง ผลิตและพัฒนาเครื่อง ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในงานวิจัยและกระบวนการผลิตต่างๆ

ทางบริษัทจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ จากในประเทศและต่างประเทศ

 

รับออกแบบผลิตเครื่อง

ทั้งในงานวิจัยและกระบวนการผลิตต่างๆ

ในราคาและคุณภาพ ที่ลูกค้าพึงพอใจ...

 

 

บริษัท พี.ที.ไซเอนทิฟิค จำกัด

39/6 ซอย ลาดปลาเค้า60 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel.: 0-2522-2572, 0813408874

Email address: : niwat@ptscientific.com, Line I.D.: N-Niwat