2

 

1

 

ทีมงานฝ่ายผลิตและทดสอบ

 

ทีมงานออกแบบ เพื่อขออนุมัติก่อนการผลิต

 

 

บริษัท พี.ที.ไซเอนทิฟิค จำกัด

39/6 ซอย ลาดปลาเค้า60 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel.: 0-2522-2572, Email address: : niwat@ptscientific.com